Projekty | Rewitalizacje

Adaptacja strychu na 4 mieszkania | 2008

Lokalizacja: Poznań, ul. Wierzbięcice 18 | Architekt: Magdalena Raczkowska-Ziajska | Powierzchnia: 341 m2

Kamienica mieszkalna, której to oficyna jest przedmiotem opracowania, stanowi element zespołu urbanistyczno-architektonicznego Wildy wpisanego do rejestru zabytków pod nr A239 decyzją z dnia 6.10.1982 r.
Od strony ulicy Wierzbięcice jest to budynek o sześciu kondygnacjach nadziemnych. Kamienica wraz z oficynami jest zbudowana na planie litery C. Oficyna, nad którą znajduje się przedmiotowy strych jest połączona z północnym skrzydłem głównego budynku. Jest to budynek czterokondygnacyjny. Strych będący przedmiotem adaptacji znajduje się nad tylną i w części nad lewą partią oficyny. Obsługują go klatki schodowe o oznaczeniach „C” i „D”.
Projekt zakłada wydzielenie czterech mieszkań w obrębie strychu nad tylną i lewą oficyną. Trzy z nich będą posiadały wejścia z klatki „D” a czwarte z klatki schodowej „C” zlokalizowanej w środku lewej oficyny. Będą to mieszkania dwu-, trzy- i czteropokojowe wyposażone w łazienki oraz kuchnie, a w dwóch przypadkach w aneksy kuchenne.
Architektura budynku zachowuje obecny wygląd z zachowaniem obecnego układu dachu, w centralnej części płaskiego, na skrajach spadzistego z wyjątkiem odcinka lewej oficyny od klatki „C”, gdzie projektuje się podniesienie połaci płaskiej i zmianę kąta nachylenia mansardy. Dodatkowym elementem są okna połaciowe wprowadzone jako doświetlenie pomieszczeń poddasza.