Projekty | Mieszkalne

Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna na projekt osiedla mieszkaniowego na Górczynie | 2010

Lokalizacja: Poznań Górczyn, ul. Rembertowska / ul. Pogodna | Architekci: Michał Golusiński, Magdalena Raczkowska-Ziajska | Współpraca: arch. Jakub Stroiński | Powierzchnia: 6 700 m2

Układ budynków opiera się na dążeniu do wytworzenia przestrzeni publicznej w postaci dziedzińca, otoczonego zabudową mieszkalną. Wjazd do garażu podziemnego zlokalizowano od frontu terenu, ograniczając w ten sposób ruch samochodowy w centralnej części założenia. Ponadto wjazd znajduje się poza osią drogi wjazdowej, dyskretnie ukryty przed wzrokiem przechodniów. Przez działkę przewidziano przebieg drogi pożarowej z nawrotką w części działki wyjętej spod zabudowy. Wnętrze łuku nawrotki przeznaczono pod otwarty parking naziemny. Wyloty alejek spacerowych zintegrowano ze ścieżkami terenu sąsiedniego.
Od strony formalno-plastycznej założenie jest zbudowane na zasadzie kompozycji piętrzących się form prostopadłościennych. W bryłach występują uskoki, przesunięcia i nadwieszenia, które są wynikiem modyfikacji w ramach modułów mieszkalnych. Architektura zewnętrzna zyskała w ten sposób efekt organicznego piętrzenia się brył, unikając tym samym monotonii i monumentalności. Elewacje rozwiązano na prostej siatce modularnej dającej jeden wymiar okien i drzwi balkonowych. Głównym elementem wystroju są nieregularnie występujące nieznacznie wklęsłe partie elewacji, wykończone bądź innym kolorem tynku bądź panelami elewacyjnymi. Piony klatek schodowych i komunikacji wspólnej stanowią elementy rozczłonkowujące bryłę.
Całość dzięki precyzyjnie opracowanemu modułowi wyjściowemu, który pozwala na dalsze modyfikacje, dało możliwość stworzenia spójnej, harmonijnej zabudowy, o nowoczesnym ponadczasowym charakterze.

Projekty urbanistyczne wielkopolska