Projekty | Mieszkalne

Modernizacja domu jednorodzinnego | 2008

Lokalizacja: Łoskoń Stary, gm. Murowana Goślina | Architekt: Magdalena Raczkowska-Ziajska | Powierzchnia: 315 m2

Dom we wsi Łoskoń Stary pochodzi z końca XIX w. Jest położony w malowniczej okolicy nieopodal lasu. Podobnie jak wszystkie zabudowania w okolicy posiadał dwuspadowy dach o kącie nachylenia połaci 40 stopni i elewację ze zdobnym wątkiem z cegły palonej, typowym dla folwarcznej architektury Wielkopolski z czasów pruskich. Niestety wielokrotne przebudowy doprowadziły do dewastacji elewacji ceglanych budynku mieszkalnego i zachował się on jedynie w budynku gospodarczym.Stąd przy modernizacji budynek mieszkalny otynkowano zostawiając wałek z cegły jedynie nad kamiennym cokołem i pod okapem. Ujednolicono i powiększono otwory okienne od strony ogrodu. Cegłę wykorzystano również jako materiał wykończenia tarasu, który powstał z poszerzenia partii cokołu od strony południowej. Na tarasie wybudowano drewniany przeszklony ganek, będący nowym wejściem do budynku. Całkowitej wymianie uległa więźba i pokrycie dachowe zarówno w budynku mieszkalnego jaki i gospodarskiego. W tym drugim zachowały się w świetnym stanie dwuteowe tragarze stalowe oraz wspierające je rzędy kolumn. Zaprojektowano nowy podział wnętrz w budynku mieszkalnym z uwzględnieniem nowego wejścia w centralnej części.