Projekty | Rewitalizacje

Rewitalizacja elewacji | 2007

Lokalizacja: Poznań, ul. Śniadeckich 1 / ul. Głogowska 28 | Architekci: Michał Golusiński, Magdalena Raczkowska-Ziajska | Współpraca: arch. Przemysław Schwarz

Kamienica posiada 5 kondygnacji naziemnych w tym użytkowe poddasze z przeznaczeniem na funkcje mieszkalne.  Głównymi elementami architektonicznymi, dominującymi na każdej z elewacji frontowych są szerokie wykusze, nad którymi górują ozdobne szczyty, dzielone gzymsami i pilastrami.   Od strony ul. Głogowskiej szczyt flankują lukarny zwieńczone kopułami.  Do wykuszy przylegają balkony z pełnymi murowanymi balustradami.  Wykusz oraz wieńczący go szczyt znajduje się również na ściętym narożniku kamienicy.  Ponad gzymsem w partii od narożnika do boniowanego pilastra odcinającego najbliższe okna występuje ścianka attykowa zdobiona pilastrami. Elewacje boniowane, z różnorodnym ornamentem. Od strony ul. Śniadeckich po lewej stronie wykusza występują loggie balkonowe, z których najwyższa jest ozdobiona kolumnami.
Partia przyziemia, w całości zajmowana przez lokale użytkowe, uległa przebudowie w latach 70. XX w. Wtedy to wyburzono część parteru od strony ul. Głogowskiej i utworzono podcienie.