Projekty | Rewitalizacje

Rewitalizacja stajni | 2011

Lokalizacja: Wąsowo | Architekci: Michał Golusiński, Magdalena Raczkowska-Ziajska | Powierzchnia: 670 m2

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania poddasza oraz części parteru budynku stajni należącego do zespołu folwarcznego w Wąsowie. W wyniku działań projektowych całe poddasze budynku ma zostać przekształcone na funkcję mieszkalną (dwa mieszkania pracownicze), część parteru na pomieszczenia gospodarcze, 3 miejsca garażowe, klatkę schodową i wc ogólnodostępne. Pozostałe pomieszczenia utrzymują dotychczasową funkcję stajni i siodlarni.
Obecnie budynek jest użytkowany jako stajnia wraz z funkcjami towarzyszącymi oraz jako mieszkanie pracownicze na poddaszu wschodniego skrzydła budynku.
Budynek został zbudowany na planie litery H. Część środkowa usytuowana wzdłuż osi podłużnej budynku, skrzydła prostopadle do niej. Każda z części budynku pokryta jest dachem dwuspadowym z kalenicą wzdłuż dłuższej osi. Skrzydło wschodnie posiada 4 bramy wjazdowe, część środkowa jedną bramę na osi budynku, skrzydło zachodnie wtórny otwór drzwiowy (prawdopodobnie poszerzony względem pierwotnego). Na poddasze prowadzi częściowo zewnętrzna, drewniana klatka schodowa. 
W celu oczyszczenia bryły planuje się rozbiórkę wtórnej „dobudówki” po północnej stronie budynku. Dach zostanie odremontowany z zachowaniem istniejącego materiału tj. łupka naturalnego. W celu zapewnienia należytego doświetlenia pomieszczeń na poddaszu, zaplanowano dodatkowe okna połaciowe. Dodatkowo w skrzydle wschodnim projektuje się doświetlenie w postaci okien w ścianie kolankowej poddasza wg rysunku elewacji.