Projekty | Publiczne

Rozbudowa kolegium edukacyjnego | 2009

Lokalizacja: Poznań, ul. Grabowa 33 | Architekci: Michał Golusiński, Magdalena Raczkowska-Ziajska | Powierzchnia: 1 089 m2

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejących budynków szkoły „Dębinka” o część dydaktyczną na potrzeby szkoły podstawowej, a także stołówkę, salę audiowizualną oraz pomieszczenia administracyjne. Istniejąca zabudowa składa się z dwóch baraków oraz nowo wybudowanego dwukondygnacyjnego budynku gimnazjum. Zabudowania te tworzą układ na planie litery U. Środkowe skrzydło stanowi najstarszy z baraków, który jest usytuowany równolegle do ulicy Grabowej. Jest on najstarszym z zabudowań, o prowizorycznej konstrukcji i gabarytach odbiegających od standardów dla zabudowań oświatowych.
Głównym założeniem projektowym była interwencja architektoniczna, która w minimalnym stopniu ingerowałaby w już zagospodarowane budynki. Podjęliśmy decyzję zburzenia środkowego najstarszego skrzydła i zastąpienia go dwukondygnacyjnym budynkiem równającym się wysokością ze skrzydłem gimnazjum. Ze względu na jego zwiększoną szerokość częściowo nadbudowany zostanie także prostopadły do ulicy barak szkoły. Istotnym dla projektu był kontekst sąsiednich zabudowań na ulicy Grabowej, a mianowicie budynków handlowych powstałych w latach 70. XX w. i nowo budowanych budynków mieszkalnych. Wśród niespójnej i rozproszonej przestrzennie formy tych zabudowań, szukaliśmy mocnego akcentu, który jednocześnie od strony formalnej nie byłby elementem obcym. W wyniku poszukiwań projektowych zaproponowaliśmy elewację o modernistycznym wyrazie. Jej charakterystycznym elementem są długie, cofnięte względem lica ścian, przeszklenia, dzielone w sposób swobodny kolorowymi panelami. Bryłę dobudowy zamyka nadwieszona nad parterem sala audiowizualna, która akcentuje wejście do gimnazjum i jednocześnie maskuje architekturę o ubogich walorach formalnych.

Projekty budynków użyteczności publicznej Poznań

Projekty budynków użyteczności publicznej Warszawa