Projekty | Publiczne

Siedziba firmy Sprężny-Stróżyk | 2011

Lokalizacja: Baranowo, k. Poznania, ul. Za Miedzą | Architekci: Michał Golusiński, Magdalena Raczkowska-Ziajska | Współpraca: arch. Jakub Stroiński | Powierzchnia: 2 101 m2
Projektowany budynek przeznaczony jest na funkcję biurowo-produkcyjną. Część frontowa to dwukondygnacyjny budynek biurowy z podziałem na strefę pracowniczą oraz strefę biurową. Pozostała część to hala produkcyjna oraz magazynowa przemysłu lekkiego. Zaprojektowano 3 wejścia do części biurowej: wejście główne, wejście dla pracowników od strony placu manewrowego i dodatkowe wyjście ewakuacyjne po północnej stronie budynku. Wejście do hali produkcyjnej wraz z bramami wjazdowymi zlokalizowano od strony placu manewrowego, natomiast dodatkowe wyjście ewakuacyjne po północnej stronie hali. Obydwie części budynku są ze sobą skomunikowane wewnętrznie.