Projekty | Mieszkalne

Budynek mieszkalno-usługowy | 2014

Lokalizacja: Poznań, ul. Muśnickiego | Architekt: Michał Golusiński, Magdalena Raczkowska-Ziajska | Współpraca: arch. Karolina Grzęda, arch. Jakub Stroiński, student arch. Maliwana Wesoła | Powierzchnia: 8000 m2

Projekt został zrealizowany w ramach konkursu ofertowego dla firmy Konimpex Invest. 

Projetowany budynek stanowi zabudowę pierzei ul. Muśnickiego w Poznaniu. Zaproponowana kubatura łączy się z istniejącą zabudową uwzględniając jej zróżnicowanie pod względem wysokości.  Od strony ul. Garbary projektujemy wąski częściowo nadwieszony nad chodnikiem budynek o minimalistycznym charakterze, który w swej prostocie rozwiązań plastycznych ma stanowić kontrast dla zabytkowej kamienicy przy ul. Garbary. Ścięty narożnik ulic Garbary i Muśnickiego był punktem wyjścia do rozwiązania bryły, w której ów skos jest powielony w ukształtowaniu linii kalenicy opadającej w głąb projektowanej pierzei. Projektowana bryła tej części budynku poprzez swój monolityczny charakter pozbawiony gzymsów oraz wykończenie elewacji jednorodną okładziną z lakierowanej siatki stalowej (lub perforowanej lakierowanej blachy stalowej), z której powycinane są ciągi okien, stanowi łącznik z dalszym fragmentem projektowanej zabudowy oddając tym samym charakter wąskiej parceli na której jest zaprojektowana i zamykając szczyt kamienicy przy ul. Garbary. Forma opadających dachów jest rozwinięta w dalszej części projektowanego budynku których kulminacją jest dominanta na narożniku z ul. Mostową. Rozczłonkowana bryła dachu, ścięte naroża, mansardy oraz kafry tworzą piętrzącą się dynamiczną kompozycję która odzwierciedla zróżnicowanie istniejących brył i wysokości dachów tworzących jej osnowę, a poprzez jednolite wykończenie utrzymujących spójny wyraz przestrzenny. Dodatkowo podkreślają to cofnięcia dachu względem lica fragmentów elewacji. Pierzeja wzdłuż ul. J.D. Muśnickiego jest podzielona na sekwencję niezależnych płaszczyzn wykończonych tynkiem bądź cegłą w kolorze piaskowym, niejako naklejonych na masywny korpus jaki wytycza bryła dachu, w dwóch fragmentach schodzący do samego parteru. Działanie to wyznacza rytm pierzei oraz nawiązuje do rytmu oficyn i podziałów istniejących budynków w głębi działki. Całość spina ciąg witryn usług w parterach w których poprzez ukośne wcięcia względem linii zabudowy podkreślone zostały wejścia do klatek schodowych.