Projekty | Usługowe

Centrum rezydencji teatralnej | 2009

Lokalizacja: Poznań, ul. Robocza 4 | Architekci: Michał Golusiński, Magdalena Raczkowska-Ziajska | Powierzchnia: 643 m2

Projekt dotyczy adaptacji i rozbudowy istniejącej hali na terenie Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego na centrum teatralne – Scenę Roboczą. Podstawą trudnością w realizacji koncepcji tego projektu była świadomość ograniczonego budżetu, a także minimalne wymiary działki w części pokrywającej się z obrysem budynku. Działka znajduje się pomiędzy torami, po których w dalszym ciągu przetaczane są wagony kolejowe. Jej wschodnia ściana przebiega równolegle do ulicy Roboczej, ściana zachodnia zaś sąsiaduje ze starymi zabudowaniami magazynowymi. Modernizowana hala przylega jednym szczytem do ceglanego czterokondygnacyjnego budynku biurowego. O jej drugi szczyt opierają się natomiast chaotycznie zabudowania gospodarcze.
Dla realizacji projektu przyjęto, iż przyszły dojazd do obiektu zostanie zrealizowany od północnej strony, przebiegając prostopadle do torów kolejowych. Jako elewację główną i wejściową przyjęto tę od strony zachodniej, mimo iż będzie ona niewidoczna z ulicy. Powodem takiej decyzji był fakt, iż od tej strony istnieje możliwość wykorzystania otaczającego terenu jako otwartego dziedzińca. Przestrzeń pomiędzy tą elewacją budynku, a otaczającymi ją zabudowaniami jest niezwykle interesująca, o dominującym, postindustrialnym charakterze. Hala w części została zaadoptowana na salę teatralną/koncertową, w części zaś na foyer oraz na pomieszczenia administracyjne zlokalizowane na 1 piętrze. W nowoprojektowanym jednokondygnacyjnym budynku powstałym w miejsce wyburzonych zabudowań gospodarczych, znajdą swe miejsce magazyny połączone z jednej strony z salą, z drugiej zaś z warsztatem.
Kluczowym punktem założenia jest zachodnio-północny narożnik hali, który przecina łamana ściana prowadząca od szczytu budynku do głównego wejścia do foyer. Jej surowa forma z betonowych płyt kontrastuje z antracytowymi panelami z blachy trapezowej, które stanowią wykończenie budynku hali. W skrajnym szczytowym narożniku zlokalizowano mediatekę,, która akcentuje wizualnie początek drogi do wejścia głównego.