Projekty | Urbanistyczne

Koncepcja programowo-przestrzenna rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w centrum Wągrowca | 2012

Lokalizacja: Wągrowiec | Architekci: Magdalena Raczkowska-Ziajska, Michał Golusiński | Współpraca: arch. Karolina Grzęda, arch. Jakub Stroiński

Wyjątkowe geograficzne i historyczne położenie Wągrowca to największe atuty miasta. Usprawnione połączenie z aglomeracją poznańską daje szansę na rozwój turystyki i funkcji jej towarzyszących. Punktem zwornym stanie się Dworzec Kolejowy – serce Zintegrowanego Centrum Komunikacji, lecz także łącznik pomiędzy dwiema częściami miasta, zawierający w sobie nowy, różnorodny program funkcjonalny. Od pierwszego wejrzenia miasto ma sprawiać wrażenie, że panuje w nim wyjątkowy klimat. Głównym sposobem by to osiągnąć jest stworzenie czytelnej struktury urbanistycznej organizującej przestrzeń publiczną przy równoczesnym zachowaniu jej różnorodności. W ramach tych działań celem jest wykreowanie powiązań widokowych oraz funkcjonalnych tak pomiędzy dwiema częściami miasta, rozdzielonymi przez tory kolejowe, jak również pomiędzy terenami rekreacyjnymi nad Jeziorem Durowskim, a nowo projektowanym centrum miasta i terenami zielonymi nad rzeką Nielbą. Istotnym elementem tych założeń jest brak segregacji ruchu pieszego i kołowego w centrum, oraz priorytet ruchu pieszego w miejscach skrzyżowań z jezdniami. Zaproponowane rozwiązania, będące wynikiem analizy problemów przestrzenno-urbanistycznych Wągrowca, stwarzają perspektywę rozwoju w oparciu o nowy wyrazisty wizerunek jako miasta zielonego oraz atrakcyjnego dla turystów nie tylko za sprawą terenów znajdujących się poza jego granicami.

Piszą o nas: