Projekty | Urbanistyczne

Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego placu Narutowicza | 2013

Lokalizacja: Warszawa, Pl. Narutowicza | Architekci: Michał Golusiński, Magdalena Raczkowska-Ziajska | Współpraca: arch. Karolina Grzęda, arch. Jakub Stroiński, arch. Agata Zych
 
Praca konkursowa otrzymała wyróżnienie. W uzasadnieniu napisano: Wyróżnienie pracy oznaczonej symbolem nr: 770011 za zaproponowanie placu według historycznego założenia z lat 20. XX w. z zachowaniem pełnej korelacji pomiędzy strefą pieszą placu miejskiego a terenami zieleni.

Celem projektu było powiązanie funkcji komunikacyjnej oraz rekreacyjnej placu tak, aby stworzyć centralną przestrzeń publiczną rozumianą jako miejsce spotkań ludzi, dostępną, przyjazną i atrakcyjną poprzez zróżnicowane funkcje jej towarzyszące przy jednoczesnym podkreśleniu walorów urbanistycznych istniejącego, w części zaburzonego, układu kompozycyjnego. W konsekwencji głównym dążeniem było odwrócenie hierarchii ważności użytkowników placu, gdzie
pieszy zyskałby rangę uprzywilejowaną. Głównym działaniem idącym w tym kierunku jest stworzenie zintegrowanego centrum komunikacji publicznej i równoległe usunięcie z placu samochodowego ruchu tranzytowego tak, by maksymalnie uwolnić przestrzeń dla pieszych.
Kolejnym ważnym elementem projektu jest wprowadzenie nowej zabudowy łączącej łukiem ulice Słupecką i Barska. Dokonany w ten sposób podział placu na dwie przenikające się przestrzenie o funkcji komunikacyjnej i rekreacyjnej zapewni czytelny kształt tej pierwszej oraz kameralność drugiej. Planowana zabudowa przecinana pasażami biegnącymi wzdłuż promieniście rozłożonych osi ulic i ciągów pieszych oraz otwartymi ażurowymi parterami, będzie stanowić kumulację funkcji przeznaczonych dla rozmaitych aktywności ożywiających plac o różnych porach dnia. Takie ukształtowanie zabudowy pozwala stworzyć przenikające się przestrzenie o odmiennym charakterze: przestrzeń ogrodów rekreacyjnych i placu komunikacji publicznej. Budynki będą pełniły dodatkowo rolę przegrody izolującej zabudowę mieszkaniową od węzła komunikacyjnego.

Piszą o nas:
Archinea | Ronet.pl | Architektura & Biznes