Projekty | Usługowe

Muzeum Początków Państwa Polskiego - modernizacja wnętrz | 2015

Lokalizacja: Poznań | Architekt: Michał Golusiński, Magdalena Raczkowska-Ziajska | Opracowanie: arch. Karolina Grzęda-Stasiak, arch. Joanna Jokiel | Powierzchnia: 180 m2

Istniejące budynki wchodzące w skład kompleksu szkolno-muzealnego są proste w formie 
i tworzą trzy bryły połączone ze sobą funkcjonalnie. Budynek muzeum stanowiący prostopadłościenną bryłę ułożoną wzdłuż osi północ-południe, w parterze jest całkowicie przeszklony w formie ściany osłonowej, natomiast ściany wyższych kondygnacji obłożone są kamienną okładziną z trawertynu.  Dach płaski dwuspadowy pokryty jest blachą 
tytanowo-cynkową oraz papą. Budynek pełni funkcję muzeum z częściami wystawowymi 
i  administracyjno–socjalnymi. Funkcja budynku po przebudowie pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejącego. W przestrzeni parteru budynku muzeum znajduje się hol przeznaczony dla użytkowników muzeum i  liceum oraz szatnia wraz z biblioteką szkolną.
Modernizacja wnętrz dotyczy przebudowy funkcjonalnej pomieszczeń pierwszego i drugiego piętra pomiędzy dwiema istniejącymi klatkami schodowymi.  Nowoprojektowane jest również wykończenie wnętrz przestrzeni komunikcaji i sal wystawienniczych.