Projekty | Mieszkalne

Osiedle mieszkaniowe przy ul. Karpiej w Poznaniu | 2011

Lokalizacja: Poznań, ul. Karpia | Architekci: Michał Golusiński, Magdalena Raczkowska-Ziajska | Współpraca: arch. Anna Rapke, arch. Mikołaj Wower, arch. Jakub Stroiński | Powierzchnia: ok. 19 000 m2

Projektując założenie urbanistyczne osiedla stawialiśmy sobie za cel znalezienie logicznego i racjonalnego układu pozwalającego jednocześnie na maksymalne doświetlenie budynków i uporządkowanie przestrzeni zewnętrznych, przy jednoczesnym ich zróżnicowaniu.  Układem wyjściowym naszych rozważań stała się ortogonalna, sztywna siatka, dzięki której uzyskaliśmy prostą, czytelną i racjonalną strukturę urbanistyczną, a poprzez równoleżnikowe ułożenie budynków zmaksymalizowaliśmy nasłonecznienie projektowanych mieszkań. (Południowa ekspozycja najdłuższej elewacji, przy założeniu większości dwustronnych (przewietrzalnych) mieszkań i odpowiednie rozsunięcie budynków daje najkorzystniejsze oświetlenie stref dziennych).
Sztywność założonego układu złamaliśmy poprzez wybicie narożnego budynku z siatki i usytuowanie go (zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego) w obowiązującej linii zabudowy równolegle do ul. Karpiej. Budynek ten wyróżniliśmy dominantą wysokościową i nietypowym, oryginalnym dachem pulpitowym urozmaicającym eksponowany z dwóch ulic narożnik budynku.) Dla uzyskania charakteru rozczłonkowania długiej elewacji kwartału od ul. Karpiej zdecydowaliśmy się na jej podzielenie, a następnie, dodatkowo, na wycofanie budynku frontowego po wschodniej stronie, uzyskując przez to miejsce na potrzebną strefę obsługi dla obiektów usługowo- handlowych. W powstałym w ten sposób niewielkim, zielonym zakątku zlokalizowaliśmy miejsca parkingowe dla lokali na parterze i dla gości mieszkańców osiedla.
Pracując nad urozmaiceniem wnętrz urbanistycznych i racjonalną intensyfikacją zabudowy powiększyliśmy typowy budynek wyjściowego założenia tworząc obiekt na planie litery ‘C’, wyodrębniając i osłaniając wewnętrzne przestrzenie półotwartych dziedzińców.