Projekty | Rewaloryzacje

Przebudowa kamienicy | 2009

Lokalizacja: Poznań, ul. Siemiradzkiego | Architekci: Michał Golusiński, Magdalena Raczkowska-Ziajska | Współpraca: fot. Piotr Wręga | Powierzchnia: 2 681 m2

Budynek przy ul. Siemiradzkiego 2 w Poznaniu to obiekt murowany o architekturze secesyjnej. Budynek jest wymieniony w spisie adresowym obiektów podlegających ochronie konserwatorskiej przez Miejskiego Konserwatora Zabytków województwa wielkopolskiego. Narożna kamienica, położona jest wzdłuż linii zabudowy ulic Chełmońskiego i Siemiradzkiego i należy do kwartału zaprojektowanego na początku XX w. przez Maxa Johowa. Kamienica ma charakter mieszkalny, wielorodzinny, z pojedynczym garażem w poziomie piwnicy.
Przedmiotem modernizacji był projekt nowego podziału wnętrz i adaptacji części poddasza na cele mieszkalne oraz renowacja elewacji wewnętrznych i zewnętrznych wraz z wymianą stolarki okiennej.