Projekty | Rewaloryzacje

Termomodernizacja elewacji | 2010

Lokalizacja: Poznań, ul. Niegolewskich 15 / ul. Kasprzaka 1-7 | Architekci: Michał Golusiński, Magdalena Raczkowska-Ziajska | Współpraca: arch. Jakub Stroiński

Budynek o funkcji mieszkalnej wielorodzinnej z lokalami użytkowymi w partii parteru znajduje się na narożniku ulic Kasprzaka i Niegolewskich współtworząc ich pierzeje. Budynek został wybudowany w 1960 roku. Jest to obiekt siedmiokondygnacyjny (z czego 6 to kondygnacje nadziemnie i jedna podziemna), a częściowo sześciokondygnacyjny w zabudowie zwartej – na planie litery L. W krótszym boku mieszczą się klatki schodowe od ul.  Niegolewskich -15 i 15A, natomiast dłuższy bok to klatki 1-7. Narożnikowa część budynku jest wyższa i posiada o jedną kondygnację nadziemną więcej. Głównymi elementami detalu architektonicznego decydującymi o charakterze budynku są gzymsy: wąski gzyms biegnący w linii płyt balkonowych nad partią przyziemia oraz wysunięty gzyms wieńczący o przekroju prostokątnym. Taki podział poziomy elewacji wyodrębnia część cokołową, którą stanowi cała kondygnacja przyziemia. W wyższej części obiektu od strony ulicy Kasprzaka występują loggie balkonowe flankowane od strony narożnika wąskim pilastrem. Niższa i zarazem dłuższa część budynku posiada dwa boczne ryzality do których przylegają symetrycznie dwa przejazdy na podwórze.  W ramach termomodernizacji zaproponowano stonowaną kolorystykę utrzymaną w bieli i szarości. Projekt zajął I miejsce w konkursie "Dobry Remont" pod patronatem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu w kategorii na najlepszą termomodernizację elewacji kamienicy w 2010 roku.

Projekt termomodernizacji Poznań