Projekty | Mieszkalne

Zabudowa wielorodzinna | 2011

Lokalizacja: Poznań Strzeszyn | Architekci: Michał Golusiński, Magdalena Raczkowska-Ziajska | Współpraca: arch. Jakub Stroiński | Powierzchnia: 8 418 m2

Odbiór tej architektury jest dostosowany do ludzkiej skali oraz do potrzeby stworzenia kameralnego charakteru osiedla. W związku z sąsiadującą zabudową i liniami zabudowy narzucającymi określony ład przestrzenny zaproponowaliśmy podłużne budynki tworzące dość zwarte pierzeje wzdłuż ulic. Zabudowa środka kwartału konsekwentnie nawiązała do tego układu. Jego pozornie sztywny charakter został rozbity na segmenty poprzez zastosowanie przedzielających go tarcz w postaci wyodrębnionych plastycznie ścian szczytowych.
Między budynkami widać szerokie pasy przestrzeni prywatnej (ogródki) i półprywatnej, które harmonizują z otwierającymi się na nie elewacjami.