Projekty | Mieszkalne

Zabudowa wielorodzinna | 2011

Lokalizacja: Poznań Strzeszyn | Architekci: Michał Golusiński, Magdalena Raczkowska-Ziajska | Współpraca: arch. Jakub Stroiński | Powierzchnia: 13 182 m2

Na terenie kwartału MW5 zlokalizowano 12 budynków w układzie rozproszonym w oparciu o dwie skośne względem siebie siatki kompozycyjne równoległe do ulic. Układ ten umożliwia stworzenie wielu interesujących wnętrz urbanistyczny wewnątrz osiedla, a także uzyskanie odpowiednich proporcji jeśli chodzi o odległości między budynkami, tak by całość stanowiła interesującą i przyjazną dla człowieka przestrzeń. Budynki są rozproszone w miarę równomiernie z uwzględnieniem centralnego klina zieleni wysokiej.
Budynek jest podzielony na dwa prostopadłe skrzydła mieszczące łącznie 5 mieszkań na każdej kondygnacji. Dwie proste bryły o dwuspadowym dachu łączy przeszklona klatka schodowa, a w formie architektonicznej wyodrębnia de facto dwa budynki w ramach jednej bryły. Takie ukształtowanie brył tworzy w rezultacie zespół mniejszych budynków o kameralnym charakterze.