Projekty | Mieszkalne

Budynek wielorodzinny | 2010

Lokalizacja: Poznań, ul. Karpia | Architekci: Michał Golusiński, Magdalena Raczkowska-Ziajska | Współpraca: arch. Jakub Stroiński | Powierzchnia: 5 353 m2

Budynek w zabudowie wielorodzinnej. Projekt obejmuje optymalizację programu funkcjonalnego dla 90 mieszkań wraz z garażem podziemnym.
W projekcie elewacji wykorzystano dwa rodzaje materiału wyodrębniającego poszczególne fragmenty budynku: wykończenie w tynku o kolorze białym oraz elewację z płyty kompozytowej. Wprowadzono rygorystyczną modularną siatkę podziału, której podporządkowano wszystkie elementy wystroju, nadając im przejrzysty rytm. Głównym elementem detalu architektonicznego są drewniane panele elewacyjne występujące zarówno w płaszczyznach ścian, jak i prostopadle do nich, w postaci przegród między balkonami oraz pionowych elementów rozdzielających balustrady. Panele oraz okna posiadające te same wymiary, występując w elewacji w sposób nieregularny, tworzą mozaikową grę wizualną opartą na osnowie regularnych podziałów zgodnych z ustalonym modułem.
Projekt pierwotny wykonała Autorska Pracownia Archtektoniczna APA.