Projekty | Inne

Instalacja parkowa | 2014

Lokalizacja: Poznań, Park Kasprowicza | Architekci: Michał Golusiński, Magdalena Raczkowska-Ziajska | Współpraca:arch. Agnieszka Śmigaj

Instalacja przestrzenna pełniąca funkcję ścianki wspinaczkowej, zagospodarowująca najbardziej wyniesioną część Parku Kasprowicza.  "Górka", na której znajduje się zdewastowany punkt widokowy, jest najbardziej charakterystycznym miejscem wokół Areny.  Jest jednocześnie miejscem najbardziej "niczyim", nie posiadającym jednoznacznej funkcji ani tożsamości.  Propozycja przestrzenna przewiduje wprowadzenie ścianki wspinaczkowej, która będzie jednocześńie murem oporowym organizującym jedno ze zboczy tego charakterystycznego wyniesienia.  Niwelacja terenu pozostałych ston pozwoli na płynne połączenie z otaczeniem.   Osiągnięty zatem zostaje efekt integracji przestrzennej, a także podkreślenie wyjątkowości tego miejsca.